Όροι Προωθητικής Ενέργειας 22.05.2024

1. Αντικείμενο

Η Εταιρεία με την επωνυμία «WELLCOMM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «WELLCOMM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - WELLCOMM SINGLE MEMBER S.A.», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση, με ΑΦΜ 801526697 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αριθμό ΓΕΜΗ 158526807000 και αριθμό μητρώου 56621 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως ο «Διοργανωτής») διοργανώνει Προωθητική Ενέργεια (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια») μέσω της διαδικτυακής της πλατφόρμας SHOPFLIX.gr (εφεξής η «Πλατφόρμα»), παρέχοντας στους πελάτες της Πλατφόρμας κουπόνι αξίας δύο (2) ευρώ (εφεξής το «Κουπόνι») για κάθε αγορά που πραγματοποιείται μέσω της Πλατφόρμας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγγελίες από τον διαδικτυακό τόπο «www.box.gr» και την αντίστοιχη Εφαρμογή (εφεξής θα αναφέρονται «BOX»).

2. Διάρκεια

 • Οι παρόντες όροι θα ισχύον για όλη τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, η ημερομηνία έναρξης της οποίας είναι η Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 ώρα 10:00 έως και λήξη την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 και ώρα 23:59.
 • Ο Διοργανωτής δικαιούται να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια και να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, εφόσον κριθεί απαραίτητο, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο μέσο τους χρήστες της Πλατφόρμας για την εν λόγω ματαίωση ή τροποποίηση, ιδίως με ανάρτηση σχετικής ενημέρωσης ή των τροποποιημένων όρων στην Πλατφόρμα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Διοργανωτής δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση ή τροποποίηση, και οι συμμετέχοντες ή τρίτοι δε δικαιούνται να στραφούν εναντίον του για την αιτία αυτή.

3. Δικαίωμα συμμετοχής

 • Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους της Προωθητικής Ενέργειας που αναγράφονται και θα παραμείνουν αναρτημένοι στην Πλατφόρμα έως την ολοκλήρωση της Προωθητικής Ενέργειας.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν οι πελάτες της Πλατφόρμας οι οποίοι προβαίνουν σε αγορές μέσω της Πλατφόρμας, ανεξαρτήτως ποσού, είτε ως απλοί επισκέπτες είτε ως εγγεγραμμένοι χρήστες.

4. Απόδοση και χρήση του Κουπονιού

 • Μετά την παράδοση της παραγγελίας, ο πελάτης θα λαμβάνει email από τον Διοργανωτή με τον κωδικό του κουπονιού αξίας δύο (2) ευρώ, στο οποίο θα εμπεριέχεται link που θα παραπέμπει στο κείμενο των παρόντων όρων συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να λάβει ο πελάτης το κουπόνι, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο newsletter του Διοργανωτή και έχει δεχτεί να λαμβάνει email. Επίσης, επισημαίνεται ότι πρέπει να έχει παραλάβει έστω και μία (1) αποστολή από την παραγγελία του. Για παράδειγμα, αν η παραγγελία του αφορά 2 αποστολές, τότε θα δικαιούται το κουπόνι, ακόμη κι αν παραλάβει την μία αποστολή.
 • Η διάρκεια ισχύος του κουπονιού που θα λαμβάνει ο πελάτης θα ξεκινά από την ημερομηνία παραλαβής του κωδικού του κουπονιού από τον πελάτη στο email του και θα λήγει την ημέρα Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024.
 • Το κουπόνι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω λογαριασμού του πελάτη στο ΒΟΧ.
 • Η χρήση του κουπονιού διέπεται από τους όρους χρήσης κουπονιών του ΒΟΧ και συγκεκριμένα:
  • Τα εκπτωτικά κουπόνια BOX, αξίας 2€ διατίθενται αποκλειστικά για αγορές από τα συνεργαζόμενα καταστήματα με το BOX.
  • Η ελάχιστη αξία παραγγελίας για την εξαργύρωσή τους είναι στα 6€ (εκτός αν κάποιο κατάστημα έχει ορίσει μεγαλύτερο ποσό ελάχιστης παραγγελίας).
  • Το κάθε κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί μία φορά μέχρι την ημερομηνία λήξης του.
  • O κάθε χρήστης BOX μπορεί να εξαργυρώσει 1 κουπόνι την ημέρα και έως 2 κουπόνια συνολικά κατά την διάρκεια της ενέργειας.
  • Αν κάποιος χρήστης αποκτήσει 2 κουπόνια, θα μπορεί να εξαργυρώσει μέχρι 1 κουπόνι μέσα στην ίδια ημέρα.
  • Τα κουπόνια ΒΟΧ μπορούν να εξαργυρωθούν εφόσον καταχωρηθούν πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας στο ΒΟΧ και με την προϋπόθεση πως η παραγγελία γίνει με πληρωμή μέσω κάρτας.

5. Προϋποθέσεις και όροι

 • Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια δεν τίθεται κατώτατο όριο ποσού αγοράς. Η συμμετοχή ισχύει για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της Πλατφόρμας ανεξαρτήτου αξίας.
 • Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια ισχύει ανεξαρτήτως του επιλεγέντος τρόπου πληρωμής. Αφορά όλες τις αγορές μέσω της Πλατφόρμας, με όποιον από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής πραγματοποιηθούν.
 • Το κουπόνι της Προωθητικής Ενέργειας χορηγείται για κάθε ξεχωριστή αγορά και που πραγματοποιείται μέσω της Πλατφόρμας και παραλαβή αυτής. Αγορά θεωρείται το σύνολο των προϊόντων που έχει βάλει ο πελάτης στο καλάθι του συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορικών εξόδων, ανεξαρτήτως των υπο-παραγγελιών ή/και των ξεχωριστών αποστολών και έχει προχωρήσει σε πληρωμή. Όπως ήδη αναφέρθηκε, αν η παραγγελία του αγοραστή αφορά 2 αποστολές, τότε θα δικαιούται ένα κουπόνι, το οποίο και θα λάβει με την παραλαβή έστω και της μίας αποστολής.

6. Τύχη της πίστωσης σε περίπτωση Επιστροφών / Ακυρώσεων / Απορρίψεων παραγγελιών

 • Σε περίπτωση ακύρωσης ή απόρριψης της συνολικής παραγγελίας ή άρνησης/αδυναμίας παραλαβής, δεν θα αποστέλλεται στον πελάτη κωδικός κουπονιού.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης ή απόρριψης μέρους της παραγγελίας, θα χορηγείται κανονικά στον πελάτη κωδικός κουπονιού.
 • Σε περίπτωση επιστροφής της συνολικής παραγγελίας, ο κωδικός του κουπονιού θα ακυρώνεται από τον Διοργανωτή.
 • Σε περίπτωση επιστροφής μέρους της παραγγελίας, ο κωδικός κουπονιού θα εξακολουθεί να ισχύει.

7. Ευθύνη

Ο κωδικός του κουπονιού θα αποστέλλεται στον πελάτη με ευθύνη του Διοργανωτή.

Τονίζεται ότι η ευθύνη του Διοργανωτή φορά την αποστολή/ απόδοση του κουπονιού. Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από το ΒΟΧ για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι το ΒΟΧ.

8. Προσωπικά Δεδομένα

O Διοργανωτής, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας της Προωθητικής Ενέργειας συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων-πελατών της Πλατφόρμας, με σκοπό την υλοποίηση της Προωθητικής Ενέργειας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ συμμετεχόντων και Διοργανωτή (συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια) και το έννομο συμφέρον του Διοργανωτή για την εμπορική εκμετάλλευση της Προωθητικής Ενέργειας και την ομαλή ολοκλήρωση αυτής. Σημειώνεται ότι για τις λοιπές διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων (του email ή/ και λοιπών) που συλλέγονται από τον Διοργανωτή ανάλογα με τον τρόπο συμμετοχής που επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο και δεν αφορούν την Προωθητική Ενέργεια (π.χ. επεξεργασία για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της παραγγελίας), ισχύει η Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων Χρηστών στην οποία μπορούν να ανατρέχουν οι συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Διοργανωτή ή την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Για τη διεκπεραίωση των πληρωμών μέσω της Πλατφόρμας, η Visa χρησιμοποιεί τα στοιχεία των κατόχων κάρτας Visa που βρίσκονται ήδη στην κατοχή της λόγω της συναλλακτικής σχέσης με τους πελάτες της. Πέραν αυτών, η Visa δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων. Ο Διοργανωτής δεν διαβιβάζει στην Visa δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων.

9. Επίλυση Διαφορών - Δικαιοδοσία

Για κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που απορρέει από τους παρόντες όρους ή σχετίζεται με αυτούς θα επιχειρείται φιλική επίλυση. Κάθε περαιτέρω διένεξη, διαφορά ή διαφωνία από ή με αφορμή την Προωθητική Ενέργεια θα επιλύεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας.

10. Πληροφορίες - Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με τον Διοργανωτή στο email support@shopflix.gr.

Newsletter background image

Γράψου στο newsletter μας για να λαμβάνεις πρώτος νέα & προσφορές!

Πατώντας “Εγγραφή” αποδέχεσαι τουςόρους χρήσηςκαι δίνεις τη συγκατάθεσή σου για να επικοινωνούμε μαζί σου.
discover-iconmaestro-iconvisa-iconmastercard-iconviva-iconiris-icondigicert-icondiners-iconcourier-center-icongoogle-iconapple-icon