Deals Shopflix
Deals Shopflix

4.91

(341)

Στο «DEALS SHOPFLIX» θα βρεις:Επιλεγμένα προϊόντα στις καλύτερες τιμές & προσφορές της αγοράς, άμεση παράδοση σε όλη την Ελλάδα, συναλλαγές με απόλυτη ασφάλεια & αξιοπιστία. Με το «DEALS SHOPFLIX»...

Περισσότερα

Από 19/07/2023

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η: 158526807000

Όροι Επιστροφών

Όροι Επιστροφών - Deals Shopflix

Προϋποθέσεις Επιστροφής

Για να μπορέσεις να επιστρέψεις ένα προϊόν που αγόρασες από οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κατάστημα του SHOPFLIX («Πωλητή») θα πρέπει:

 • Η αγορά να έχει πραγματοποιηθεί μέσω του Shopflix.gr.
 • Να έχεις στη διάθεσή σου το νόμιμο παραστατικό αγοράς.
 • Αναλόγως του λόγου επιστροφής να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις επιστροφής και οι σχετικές προθεσμίες. Δες αναλυτικά παρακάτω.

 

Λόγοι Επιστροφής

 • Παραλαβή λάθους προϊόντος

Εάν το προϊόν που παρέλαβες είναι λάθος, μπορείς να το επιστρέψεις εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν θα είναι αχρησιμοποίητο, στην αρχική του κατάσταση και χωρίς σημάδια φθοράς.

Στην περίπτωση αυτή, κατά το αίτημα επιστροφής θα πρέπει να επιλέξεις «Μου έστειλαν λάθος προϊόν» και να περιγράψεις το πρόβλημα επισυνάπτοντας σχετικό φωτογραφικό υλικό που αποδεικνύει την αποστολή λάθος προϊόντος από τον Πωλητή.

 

 • Ελαττωματικό προϊόν

Εάν το προϊόν που παρέλαβες είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του, έχεις δικαίωμα να το επιστρέψεις στον Πωλητή εντός δύο (2) ετών (διάρκεια νόμιμης εγγύησης) από την ημέρα που το παρέλαβες και να ασκήσεις τα δικαιώματά σου, όπως αυτά προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα (Άρθρ. 534 επόμενα).

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις από τον Πωλητή, χωρίς καμία επιβάρυνση (έξοδα αποστολής, εργατικά, υλικά κ.λπ.) είτε επισκευή, είτε αντικατάσταση, είτε μείωση τιμήματος, είτε υπαναχώρηση από τη σύμβαση και επιστροφή χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή, κατά το αίτημα επιστροφής, θα πρέπει να επιλέξεις «Ελαττωματικό προϊόν».  

Κατά την υποβολή του αιτήματος επιστροφής, θα συνιστούσαμε μαζί με την περιγραφή της βλάβης που διαπίστωσες στο προϊόν, να μας στείλεις και σχετικό φωτογραφικό υλικό που υποδεικνύει την περιγραφόμενη βλάβη, προκειμένου να επικοινωνήσουμε το σχετικό αποδεικτικό υλικό στον Πωλητή.  

 • Για διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, θα μπορείς να υποβάλλεις το αίτημα επιστροφής λόγω ελαττωματικότητας ηλεκτρονικά μέσω SHOPFLIX μέσω του λογαριασμού σου
 • Μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, η φόρμα επιστροφής μέσω SHOPFLIX δεν θα είναι πια διαθέσιμη και θα χρειαστεί να επικοινωνήσεις μαζί μας εδώ στην περίπτωση που επιθυμείς να υποβάλλεις το αίτημα σου για επιστροφή στον Πωλητή μέσω SHOPFLIX.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος λόγω ελαττωματικότητας, ο Πωλητής θα προβεί σε τεχνικό έλεγχο προκειμένου να αξιολογήσει την αναφορά της βλάβης που διαπίστωσες. Αν διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα προκύπτει από μη ορθή χρήση του προϊόντος, το αίτημα επιστροφής δεν θα γίνεται αποδεκτό από τον Πωλητή.

Σε κάθε περίπτωση θα λάβεις ενημέρωση από εμάς για το πόρισμα του ελέγχου, εφόσον επιλέξεις να υποβάλλεις το αίτημα για την επιστροφή μέσω της SHOPFLIX σύμφωνα με τα παραπάνω. Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση έχεις πάντα τη δυνατότητα να απευθυνθείς απευθείας στον Πωλητή, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα.

Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι είναι ευθύνη του Πωλητή για τους έξι (6) πρώτους μήνες από την αγορά του προϊόντος, να αποδείξει ότι δεν είναι ελαττωματικό το προϊόν. Μετά την περίοδο αυτή και ως το τέλος της διετούς νόμιμης εγγύησης, είναι υποχρεωμένος ο καταναλωτής να αποδείξει την ελαττωματικότητα (π.χ. και ενδεικτικά ότι ήδη από τους πρώτους μήνες είχε εμφανιστεί το ελάττωμα και είχε γίνει επικοινωνία με τον Πωλητή παρόλα αυτά δεν είχε ασκηθεί το αίτημα επιστροφής).

Σε περίπτωση διαφωνίας σου με τον Πωλητή μπορείς να απευθυνθείς στα Πολιτικά Δικαστήρια, ή σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

 

 • Λοιπές κατηγορίες που εντάσσονται στα Ελαττωματικά προϊόντα

Για τους σκοπούς του αιτήματος επιστροφής, στην ίδια κατηγορία (ελαττωματικό προϊόν) εντάσσονται και περιπτώσεις προϊόντων που υπέστησαν ζημιά κατά την μεταφορά, ή προϊόντων (π.χ. φαγητά/ποτά) με σύντομη ημερομηνία λήξης. Και στην περίπτωση αυτή, φρόντισε να κρατήσεις τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία διαθέσιμα (π.χ. φωτογραφία προϊόντος) εφόσον σου ζητηθούν.

Το SHOPFLIX έχει ορίσει αυστηρούς όρους συμμόρφωσης ώστε οι Πωλητές να προσφέρουν προϊόντα που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου, ειδικά αυτοί που προσφέρουν εδώδιμα προϊόντα. Ωστόσο σε περίπτωση που διαπιστώσεις ότι έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης για το προϊόν που παρέλαβες ή δεν έχει οδηγίες/περιγραφή στα ελληνικά παρακαλούμε να μας ενημερώσεις άμεσα ώστε να διερευνήσουμε το περιστατικό και να σε εξυπηρετήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να απευθυνθείς στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομαρχία) ή στον ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ). Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη: 11717.

 

 • Αλλαγή γνώμης (Υπαναχώρηση)

Ως καταναλωτής (και όχι ως επιχειρηματικός πελάτης που αγόρασες το προϊόν με τιμολόγιο), έχεις το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από την αγορά σου μέσω SHOPFLIX, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν θα είναι αχρησιμοποίητο, στην αρχική του κατάσταση και χωρίς σημάδια φθοράς. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, κατά το αίτημα επιστροφής, θα πρέπει να επιλέξεις «Άλλαξα γνώμη». Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρόν υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή το έντυπο υπαναχώρησης που θα βρεις εδώ.

Το προϊόν θα πρέπει επιπλέον να επιστρέφεται με όλα τα παραρτήματα και έντυπα που τυχόν το συνοδεύουν, στην αρχική του κατάσταση και να συσκευάζεται, είτε στην αρχική του συσκευασία, είτε με παρόμοιο τρόπο. 

Δεν δικαιούσαι πλήρη επιστροφή πληρωμής, εάν τα επιστρεφόμενα αγαθά έχουν μειωθεί ή αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο. Δες περισσότερα στην ενότητα «Εξαιρέσεις Επιστροφής».

 

Εξαιρέσεις Επιστροφής

Ρητώς εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης του άρθρου 4 του Ν 2251/1994, οι εξής κατηγορίες Προϊόντων:

 • εκείνα που έχουν αγορασθεί με τιμολόγιο (1α περ. 1 του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών).
 • εκείνα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένα (π.χ. μπλούζα με τα αρχικά γράμματα).
 • εκείνα που μπορούν να αλλοιωθούν (π.χ. καφέδες, αναψυκτικά) ή λήγουν σύντομα (π.χ. τρόφιμα)
 • εκείνα που είναι σφραγισμένα και δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση (π.χ. ακουστικά, προϊόντα προσωπικής φροντίδας όπως ξυραφάκια).
 • εκείνα που μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.
 • οινοπνευματώδη ποτά, η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά την αγορά, και η πραγματική τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο Συνεργάτης.
 • συμβάσεις κατά τις οποίες ο Πελάτης έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο Συνεργάτης παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον Πελάτη ή Προϊόντα πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή Προϊόντα.
 • Σφραγισμένα ηχητικά έγγραφα ή σφραγισμένα βίντεο ή λογισμικό για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκε μετά την παράδοση.
 • εφημερίδες και παντός είδους περιοδικά, εξαιρουμένων των συνδρομητικών συμβάσεων για την προμήθεια αυτών των εντύπων
 • ψηφιακό περιεχόμενο μη παρεχόμενο πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης.
Newsletter background image

Γράψου στο newsletter μας για να λαμβάνεις πρώτος νέα & προσφορές!

Πατώντας “Εγγραφή” αποδέχεσαι τουςόρους χρήσηςκαι δίνεις τη συγκατάθεσή σου για να επικοινωνούμε μαζί σου.
discover-iconmaestro-iconvisa-iconmastercard-iconviva-iconiris-icondigicert-icondiners-iconcourier-center-icongoogle-iconapple-icon