Αξιολογήσεις

Πως αξιολογώ ένα προϊόν;

Για να μπορέσεις να αξιολογήσεις ένα προϊόν, θα πρέπει να το έχεις αγοράσει από οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κατάστημα μέσω του SHOPFLIX. Λίγες ημέρες μετά από την παραλαβή του προϊόντος, θα λάβεις σχετικό email από τη συνεργαζόμενη εταιρεία Revoo με όλες τις οδηγίες που χρειάζεσαι για να αξιολογήσεις το προϊόν που αγόρασες!

Τι πρέπει να λαμβάνω υπόψη μου όταν αξιολογώ ένα προϊόν;

Προκειμένου η αξιολόγησή σου να είναι όσο το δυνατόν εναρμονισμένη με τους Όρους Χρήσης του SHOPFLIX, θα πρέπει:

  • Να είναι περιγραφική προκειμένου να βοηθήσει τους χρήστες που θα την διαβάσουν
  • Να αντιπροσωπεύει την προσωπική σου άποψη
  • Να μη περιέχει ή αναφέρεται με οποιονδήποτε τρόπο σε ονόματα ή άλλα προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών, υπαλλήλων συνεργαζόμενων καταστημάτων  ή άλλων φυσικών προσώπων
  • Να μην αποτελεί διαφήμιση προϊόντος ή συνεργαζόμενου καταστήματος ή οποιουδήποτε τρίτου
  • Να αποκλείει απρεπείς ή δυσφημιστικούς χαρακτηρισμούς και ύβρεις
  • Να είναι γραμμένη στα Ελληνικά. Λατινικοί χαρακτήρες επιτρέπονται εφόσον συνδέονται με την περιγραφή του προϊόντος ή των χαρακτηριστικών του

Μπορεί το SHOPFLIX να παρέμβει στις αξιολογήσεις μου; Με ποιον τρόπο;

Το SHOPFLIX δεν υποχρεούται να παρακολουθεί τις αξιολογήσεις σου, ούτε να ελέγχει την αλήθεια ή ακρίβεια αυτών και δεν θα τις λογοκρίνει. Ωστόσο έχει το δικαίωμα να ενημερώσει τη Revoo και η τελευταία να διαγράψει ή να περιορίσει την πρόσβαση σε αξιολογήσεις που δεν περιγράφουν επαρκώς τον λόγο αξιολόγησης και αποδειχθούν ανακριβείς, ψευδείς ή προϊόν διαφήμισης. Το ίδιο θα συμβεί αν οι αξιολογήσεις σου παραβιάζουν με άλλον τρόπο τους Όρους Χρήσης του SHOPFLIX ή/και τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.