checkitin.gr
checkitin.gr

4.41

(82)
Το checkitin.gr δραστηριοποιείται στο εμπόριο προϊόντων τεχνολογίας, γραφικής ύλης και οικιακού εξοπλισμού σε πελάτες λιανικής και χονδρικής από τον Μάιο του 2012.
Η ομάδα του checkitin.gr αποτελ...

Περισσότερα

-

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η: 1699206530000

Όροι Επιστροφών

Όροι Επιστροφών - checkitin.gr

1. Βεβαιωθείτε για το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο).
2. Ενημερώσετε το Κατάστημά μας ότι επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν είτε καλώντας στο 2431 400 382 είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση email info@checkitin.gr) εξηγώντας τους λόγους επιστροφής.
3. Εφόσον εγκριθεί η επιστροφή του προϊόντος παρακαλείστε να συσκευάσετε το προς επιστροφή προϊόν ώστε να φτάσει στην ίδια κατάσταση που το παραλάβατε και να το αποστείλετε στο Κατάστημά μας με το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (είτε απόδειξη είτε τιμολόγιο) εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
4. Ενημερώσετε το Κατάστημά μας για την αποστολή του προϊόντος.
5. Αφού παραλάβουμε το προϊόν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής.

* Σε διαφορετική περίπτωση η επιστροφή δε θα γίνεται δεκτή και το προϊόν θα επιστρέφεται πάραυτα στον αρχικό αποστολέα (στον Πελάτη) ο οποίος θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα αποστολής.

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) - Επιστροφή προϊόντων

Επιστροφή προϊόντων βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόν που έχει αγοράσει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα απευθείας στο κατάστημά μας ή να τα αποστείλει με δικά του έξοδα στη διεύθυνση που θα βρει εδώ έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με το κατάστημά μας.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο Πελάτης πρέπει πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί είτε μέσω τηλεφώνου (τηλέφωνο: 2431 400 382), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@checkitin.gr. Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει σε περίπτωση δικού του λάθους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
• Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία την παράδοσης ή την παραλαβή του (όταν ο Πελάτης έχει επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα»).
• Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
• Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε το Κατάστημά μας για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
• Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, το Κατάστημά μας υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, το κατάστημά μας εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό. Το Κατάστημά μας ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.
• Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από το χρόνο που το Κατάστημά μας έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.
• Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει το Κατάστημά μας.
• Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο (π.χ. δωρεάν μνήμη κ.τ.λ.) θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης της παρ. 7
Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:
· Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, hands free, bluetooth κλπ) ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
· Προϊόντα που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση και ειδικότερα: α) ανοικτές μνήμες ψηφιακών, β) USB αποθηκευτικά μέσα και γ) ανοικτές μνήμες ψηφιακών και USB αποθηκευτικά μέσα.
9.1. Αξιώσεις λόγω ελαττωματικότητας ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας
Η Υπαναχώρηση της παρ. 10 της παρούσας δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.
9.2. Ευθύνη Πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων
Σε περίπτωση ευθύνης του Καταστήματός μας για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος («νόμιμη εγγύηση»), ο Πελάτης δικαιούται κατ' επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να προσκομίσει μαζί με το προϊόν και το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής/τιμολόγιο).
Εφόσον ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο 2431 400 382 ή στο email info@checkitin.gr. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον Πελάτη, το Κατάστημά μας επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς.
Newsletter background image

Γράψου στο newsletter μας για να λαμβάνεις πρώτος νέα & προσφορές!

Πατώντας “Εγγραφή” αποδέχεσαι τουςόρους χρήσηςκαι δίνεις τη συγκατάθεσή σου για να επικοινωνούμε μαζί σου.
discover-iconmaestro-iconvisa-iconmastercard-iconviva-iconiris-icondigicert-icondiners-iconcourier-center-icongoogle-iconapple-icon