Εγγύηση Προϊόντων

 • Νόμιμη Εγγύηση

Ως νόμιμη εγγύηση ορίζεται η ευθύνη που έχει ο έμπορος που εμφανίζεται στο SHOPFLIX (ο «Πωλητής») αν το προϊόν, κατά την παράδοσή του στον καταναλωτή, είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του, όπως αυτά περιγράφονται από τον Πωλητή στο SHOPFLIX. Η διάρκεια της νόμιμης εγγύησης για καινούργια και μεταχειρισμένα προϊόντα είναι δύο (2) χρόνια. Παρόλα αυτά, ειδικά για τα μεταχειρισμένα προϊόντα, ο Πωλητής και ο καταναλωτής, μπορούν να συμφωνήσουν σε μικρότερη περίοδο, αλλά όχι μικρότερη του ενός έτους. Κατά τη διάρκεια της νόμιμης εγγύησης, ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στα Πολιτικά Δικαστήρια, σε περίπτωση διαφωνίας του με τον Πωλητή ή σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

 • Εμπορική Εγγύηση

Η εμπορική εγγύηση παρέχεται προαιρετικά από τον Πωλητή ή τον παραγωγό, επιπλέον της νόμιμης εγγύησης, και αφορά επισκευή προϊόντος ή αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με τους όρους της εμπορικής εγγύησης, χωρίς επιβάρυνση του καταναλωτή, αν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του. Ο καταναλωτής απευθύνεται στον εγγυητή για την τήρηση της εγγύησης και στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή για τη διερεύνηση τυχόν παράβασης. Μια εμπορική εγγύηση δεν αντικαθιστά τη διετή νομική εγγύησή σας.

 

Προϋποθέσεις Χρήσης Νόμιμης Εγγύησης

Για να μπορέσεις να επιστρέψεις ένα προϊόν που αγόρασες από οποιονδήποτε Πωλητή θα πρέπει:

 • Η αγορά να έχει πραγματοποιηθεί μέσω του Shopflix.gr.
 • Να έχεις στη διάθεσή σου το νόμιμο παραστατικό αγοράς.
 • Το προϊόν που παρέλαβες να είναι ελαττωματικό ή να μην ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του.
 • Να μην έχουν παρέλθει δύο (2) έτη (διάρκεια νόμιμης εγγύησης) από την ημέρα που το παρέλαβες από τον Πωλητή.

 

Δικαιώματα Νόμιμης Εγγύησης

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (Άρθρ. 534 επόμενα), έχεις δικαίωμα να ζητήσεις από τον Πωλητή, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση (έξοδα αποστολής, εργατικά, υλικά κ.λπ.) ένα από τα ακόλουθα:

 • επισκευή/επιδιόρθωση,
 • αντικατάσταση,
 • μείωση τιμήματος, ή
 • υπαναχώρηση από τη σύμβαση και επιστροφή χρημάτων.

Στην περίπτωση αυτή, κατά το αίτημα επιστροφής, θα πρέπει να επιλέξεις «Ελαττωματικό προϊόν».

Σημειώνεται ότι μπορείτε να επιλέξετε την επισκευή ή την αντικατάσταση ενός ελαττωματικού προϊόντος, εκτός αν η επιλογή σας δεν είναι εφικτή ή συνεπάγεται υπερβολική δαπάνη για τον Πωλητή. Ωστόσο, αν το ελάττωμα είναι ασήμαντο, όπως σ' αυτή την περίπτωση, η επιλογή της επισκευής μπορεί να αποτελεί την ταχύτερη λύση. Σημειώνεται ότι εάν το ελάττωμα είναι επουσιώδες, τότε ο Πωλητής έχει δικαίωμα να προβεί σε επισκευή/επιδιόρθωση (π.χ. ανάγκη αναβάθμισης λογισμικού) και όχι σε αντικατάσταση, μείωση τιμήματος ή πλήρη επιστροφή χρημάτων. 

 

Σε ποιες περιπτώσεις έχεις δικαίωμα να αξιώσεις τη Νόμιμη Εγγύηση;

Μπορείς να ασκήσεις ένα από τα παραπάνω δικαιώματά σου, βάσει νόμιμης εγγύησης, εφόσον το προϊόν που αγόρασες από οποιονδήποτε Πωλητή:

 • δεν αντιστοιχεί στην περιγραφή του
 • έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από το μοντέλο της διαφήμισης ή από αυτό εμφανίζονταν στο  SHOPFLIX
 • είναι ακατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό, για τον οποίο χρησιμοποιούνται γενικά τα προϊόντα αυτού του τύπου
 • δεν έχει την ποιότητα και τις επιδόσεις που έχουν κανονικά τα προϊόντα αυτού του τύπου

Αν ωστόσο είχες ενημερωθεί ότι το προϊόν που αγόρασες έχει ορισμένα προβλήματα ως προς την ποιότητά του, ή με βάση την περιγραφή του εσύ έκρινες ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου, τότε δεν μπορείς να αξιώσεις επανόρθωση, όσον αφορά τα συγκεκριμένα ελαττώματα.

 

Διαδικασία Επιστροφής με Χρήση της Νόμιμης Εγγύησης

Κατά την υποβολή του αιτήματος επιστροφής, θα συνιστούσαμε μαζί με την περιγραφή της βλάβης που διαπίστωσες στο προϊόν, να μας στείλεις και σχετικό φωτογραφικό υλικό που υποδεικνύει την περιγραφόμενη βλάβη, προκειμένου να επικοινωνήσουμε το σχετικό αποδεικτικό υλικό στον Πωλητή.  

 • Για διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, θα μπορείς να υποβάλλεις το αίτημα επιστροφής λόγω ελαττωματικότητας ηλεκτρονικά μέσω SHOPFLIX μέσω του λογαριασμού σου.
 • Μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, η φόρμα επιστροφής μέσω SHOPFLIX δεν θα είναι πια διαθέσιμη και θα χρειαστεί να επικοινωνήσεις μαζί μας εδώ στην περίπτωση που επιθυμείς να υποβάλλεις το αίτημα σου για επιστροφή στον Πωλητή μέσω SHOPFLIΧ

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος λόγω ελαττωματικότητας, ο Πωλητής θα προβεί σε τεχνικό έλεγχο προκειμένου να αξιολογήσει την αναφορά της βλάβης που διαπίστωσες. Αν διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα προκύπτει από μη ορθή χρήση του προϊόντος, το αίτημα επιστροφής δεν θα γίνεται αποδεκτό από τον Πωλητή.

Σε κάθε περίπτωση θα λάβεις ενημέρωση από εμάς για το πόρισμα του ελέγχου, εφόσον επιλέξεις να υποβάλλεις το αίτημα για την επιστροφή μέσω της SHOPFLIX σύμφωνα με τα παραπάνω. Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση έχεις πάντα τη δυνατότητα να απευθυνθείς απευθείας στον Πωλητή, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα.

Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι είναι ευθύνη του Πωλητή για τους έξι (6) πρώτους μήνες από την αγορά του προϊόντος, να αποδείξει ότι δεν είναι ελαττωματικό το προϊόν. Μετά την περίοδο αυτή και ως το τέλος της διετούς νόμιμης εγγύησης, είναι υποχρεωμένος ο καταναλωτής να αποδείξει την ελαττωματικότητα (π.χ. και ενδεικτικά ότι ήδη από τους πρώτους μήνες είχε εμφανιστεί το ελάττωμα και είχε γίνει επικοινωνία με τον Πωλητή παρόλα αυτά δεν είχε ασκηθεί το αίτημα επιστροφής).

Σε περίπτωση διαφωνίας σου με τον Πωλητή μπορείς να απευθυνθείς στα Πολιτικά Δικαστήρια, ή σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

 

Επιστροφή Χρημάτων

Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος επιστροφής από τον Πωλητή, η επιστροφή των χρημάτων σε αγορά όπου η πληρωμή έγινε με:

 • Χρήση Κάρτας

Η επιστροφή των χρημάτων στην κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική), θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω του συνεργαζόμενου ιδρύματος πληρωμών, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του τελευταίου από εμάς και με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή. Συνεπώς, αν η πληρωμή έγινε με επιλογή και χρήση μηνιαίων δόσεων, τότε η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχα σε μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες κάθε τράπεζας. Όταν η επιστροφή χρημάτων ολοκληρωθεί, θα δεις σχετική ενημέρωση στις κινήσεις του λογαριασμού σου.

 • Αντικαταβολή

Η επιστροφή των χρημάτων πραγματοποιείται στον λογαριασμό και θα πρέπει να τηρείται στο όνομά σου. Για την επιστροφή των χρημάτων μεσολαβούν 5 με 7 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τις διαδικασίες κάθε τράπεζας. Όταν η επιστροφή χρημάτων ολοκληρωθεί, θα δεις σχετική ενημέρωση στις κινήσεις του λογαριασμού σου.

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων για εξόφληση παραγγελιών με χρήση χρηματοδότησης από την tbi bank, το δάνειο ακυρώνεται και λαμβάνεις σχετική ενημέρωση με email απευθείας από την tbi bank. Επιστρέφεται το κόστος υπηρεσίας της πρώτης δόσης υπό την προϋπόθεση ότι η επιστροφή του προϊόντος έχει πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας, ενώ αν η επιστροφή ολοκληρωθεί μετά την παρέλευση των 14 ημερολογιακών ημερών από την πραγματοποίηση της παραγγελίας το κόστος υπηρεσίας που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται.

 • Δωροκάρτα

Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με έκδοση νέας Δωροκάρτας. Δες αναλυτικά εδώ

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις επιστροφών λόγω αποστολής λάθους προϊόντος, ο Πωλητής θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μέσω SHOPFLIX μαζί σου και να προχωρήσει σε πίστωση μόνο μέρους του τιμήματος, εφόσον προκύπτει επαρκής δικαιολογητικός λόγος (όπως ενδεικτικά  μείωση αξίας προϊόντος λόγω χρήσης από την πλευρά σου, ελλιπούς συσκευασίας κατά την επιστροφή κλπ).